Pensioen pas op je zeventigste?


pensioen uitvinder Bismarck

De Britse overheid stelt voor om huidige 18-jarigen pas met 70 jaar met pensioen te laten gaan. Ze zeggen dat de levensverwachting zo ver omhoog is gegaan voor nieuwere generaties, dat het niet langer mogelijk is om de pensioenleeftijd op 65 of 67 te houden. Dus gaat de leeftijd verder omhoog, als de regering haar zin krijgt. Alleen op die manier is het betaalbaar te houden.

Eind negentiende eeuw bedacht de Duitse staatsman Bismarck een wet die invalide werknemers een uitkering geeft, een soort WAO of WIA. Bismarck vond hoge leeftijd ook een vorm van invaliditeit omdat je dan gammel werd. Hij stelde dat iedere Duitse werknemer die zeventig werd, ook een uitkering moest krijgen. Maar bij een levensverwachting van 45 jaar was dat voor bijna niemand weggelegd.

Waar komt ons pensioen met 65 jaar dan vandaan? De oorsprong daarvan ligt ook in Duitsland. Tijdens de Eerste Wereldoorlog probeerde de Duitse regering de troepen in de loopgraven een hart onder de riem te steken. Het ging slecht met de oorlog, dus het moreel van de troepen moest omhoog. Er kwamen allerlei extraatjes voor militairen die de oorlog overleefden. Onderdeel van die maatregelen was dat soldaten al met 65 in plaats van 70 jaar aanspraak konden maken op een pensioen. Het Amerikaanse leger nam die leeftijd over en zo werd 65 langzaam de standaard voor pensioenen.

Een van de aantrekkelijke punten aan een pensioen op je vijfenzestigste was voor werkgevers dat bijna niemand die leeftijd haalde. Zeker niet soldaten, die immers tussen de bommen en granaten werken. Toen in de jaren twintig in Europa en de VS de eerste grote pensioenfondsen ontstonden, namen ze vijfenzestig dan ook over. In Nederland werd het de leeftijd voor de eerste nationale pensioenvoorziening: de Algemene Ouderdomswet, de AOW. Ondertussen begon de leeftijd waarop mensen dood gaan langzaam omhoog te kruipen. Maar het duurde tot in de jaren zestig tot Nederlandse mannen een levensverwachting hadden die gemiddeld boven de vijfenzestig jaar lag.

Daarna is de levensverwachting flink gestegen. Een meisje dat nu wordt geboren, kan verwachten 83,13 jaar te leven. Om dat te financieren, zal de overheid ook in Nederland moeten gaan nadenken over nog verdere verhogingen van de pensioenleeftijd.