Passende vogelhuwelijken succesvoller


Veel dieren zijn in te delen in vaste ´persoonlijkheden´, blijkt uit het onderzoek naar diergedrag van de laatste jaren: vogels, ratten en muizen laten voorspelbare gedragstypes zien die ook overerfbaar zijn. Bij zebravinken, populair in het onderzoek naar paargedrag bij vogels omdat beide ouders de jongen opvoeden, zijn twee globale persoonlijkheden bekend. Het ´agressieve´ zebravinktype valt direct tegenstanders aan, maar kan niet goed overweg met een nieuwe omgeving of onbekende objecten. Zebravinken met een ´onderzoeker´ persoonlijkheid stellen zich terughoudend op, maar verkennen een nieuwe omgeving en benaderen veel gemakkelijker onbekende objecten.

Paar zebravinken: onderzoekers of aggressievelingen?

Onderzoekers van de Universiteit Exeter, Verenigd Koninkrijk, hebben nu achterhaald welke effecten de persoonlijkheidstypen van zebravink-partners hebben op het succes waarmee zij jongen groot brengen. Waren de stellen met dezelfde persoonlijkheid de beste ouders, of juist die van tegengesteld type? Anders dan in eerdere studies werd gecorrigeerd voor verwarrende resultaten omdat vogels met soortgelijke persoonlijkheid eerder een paar vormen, of paren op den duur op elkaar gaan lijken. Eerst werd van een groot aantal mannetjes- en vrouwtjes zebravinken met gedragstesten als de neiging tot het eigen spiegelbeeld aanvallen en het onderzoeken van een onbekende kooi, het persoonlijkheidstype bepaald. Daarna werden willekeurig mannetjes en vrouwtjes gepaard. De eieren daaruit werden aan surrogaat-ouders in alle combinaties van persoonlijkheidstype gegeven, waarna deze de jongen verder opvoedden. De proefopzet zorgde, naast het uitbannen van ongewenste paar-effecten, dat de eieren die surrogaat-ouders grootbrachten, gemiddeld genomen genetisch gelijk waren wat betreft persoonlijkeidstype. Zo gauw de jongen uit alle nesten groot waren, werd hun lichaamsconditie gemeten.

Paren waarbij een soortgelijke persoonlijkheid was gemeten, onafhankelijk van of de stellen beiden ´agressief´ of ´onderzoekend´ waren, bleken steevast kuikens met de beste conditie te hebben. Omdat genetische effecten waren uitgesloten, concluderen de onderzoekers dat ´passende´ persoonlijkheden binnen zebravinkenparen de beste ouders opleveren.

Bron: Animal Behaviour, maart, p. 609-618; Beeld: Dreamstime