Palm uit de tijd van Jezus groeit


Wetenschappers zijn er in geslaagd een palmboom te lagen groeien uit zaden die dateren uit de tijd van Jezus. De tweeduizend jaar oude zaden voor de palm zijn gevonden tijdens archeologische opgravingen in Israël en bleken het nog te doen. Onderzoekers van de Hadassah Medical Organisation wisten er palmen uit te laten groeien.

De oeroude zaden kwamen uit een vat dat is opgegraven in het slot van koning Herodes, die nog in het Nieuwe Testament voorkomt. Eerst legden de wetenschappers de zaden in water vermengd met een groeimiddel. Van drieendertig oorspronkelijke zaden zijn zes uitgelopen. Daaruit zijn nu kleine dadelpalmbomen gegroeid.

Aan de planten kunnen de onderzoekers veel zien. Zo vond er tweeduizend jaar geleden al plantveredeling plaats, het selectief planten en oogsten van de beste exemplaren. Bovendien waren de zaden groter dan dadelpalmzaden tegenwoordig. Ze verwachten dat de dadels die eraan gaan groeien ook groter zullen zijn dan moderne dadels.

(Science Advances)