Paddo verandert persoonlijkheid


Magic Mushroom kunnen je persoonlijkheid veranderen, beweren Amerikaanse onderzoekers.

Je kunt je persoonlijkheid niet veranderen en zeker na je dertigste levensjaar blijft je persoonlijkheid stabiel, wordt in psychologie vaak beweerd. Wel zou je bepaalde strategieën kunnen ontwikkelen waardoor je beter met een bepaalde persoonlijkheidstrek (zoals ordelijkheid) kunt leren omgaan. Uit nieuw onderzoek van de John Hopkins University School in Baltimore (VS) blijkt echter dat je persoonlijkheid verandert door het slikken van hallucinerende paddestoelen, en dat die verandering mogelijk permanent is.

Voor dit onderzoek moesten de proefpersonen twee keer naar het lab komen, en kregen ze een gemiddelde of hoge dosis psilocybin (het hoofdingrediënt in mushrooms) tijdens een van hun drugssessies.

Paddo's maken opener

Vervolgens moesten de proefpersonen op een bank gaan liggen met een masker voor hun ogen om visuele prikkels te weren. Ook kregen ze een koptelefoon op met muziek en moesten ze zich concentreren op hun innerlijke ervaringen.

Voordat de proefpersonen de hallucinerende stof tot zich namen vulden ze een vragenlijst in over hun persoonlijkheid. Enkele weken en veertien maanden later werd deze persoonlijkheidsmeting herhaald.

Vooral de proefpersonen die door de drugs een mystieke ervaring hadden opgedaan, waardoor ze zich verbonden voelden met alles en iedereen, werden opener. De trek openheid omvat eigenschappen als verbeelding, nieuwsgierigheid, gevoel voor esthetiek, abstracte ideeën en algemene ruimdenkendheid. En een verandering op deze eigenschappen was zelfs na veertien maanden nog aanwezig, waardoor de onderzoekers insinueren dat het effect blijvend is.

Volgens de onderzoekers wordt de verandering in persoonlijkheid niet veroorzaakt door de drugs zelf, maar eerder door de ervaringen die mensen hebben met de drugs. Blijkbaar kan de persoonlijkheidstrek ‘Openheid voor nieuwe ervaringen’ dus ook na je dertigste levensjaar nog veranderen.

Uiteraard zijn mensen die aan zo’n onderzoek meedoen al opener dan de meeste mensen, maar dat neemt niet weg dat zij een diepe verandering doormaken. Het zou interessant zijn om te onderzoeken wat er met gesloten of conventionele types gebeurt als zij paddo’s slikken: zullen zij ook opener worden, of zullen zij door een enorme angst voor het hallucineren juist nog meer in hun schulp kruipen?

Bron: Journal of Psychopharmacology. Foto: Jorgus, Dreamstime