Overgewicht kan leiden tot gehoorverlies


Aan de groeiende lijst van de gevolgen van te dik zijn op je gezondheid, kan nog iets worden toegevoegd: het risico op gehoorverlies. Jongeren die kampen met overgewicht hebben namelijk vaker last van een slecht gehoor dan hun slankere leeftijdsgenoten. Wetenschappers van de Columbia University en New York University (VS) trokken die conclusie op basis van een grootscheepse enquête onder 1500 Amerikaanse tieners.

Het gehoorverlies betrof alle toonhoogtes van het menselijk bereik, maar vooral de lage tonen werden slecht gehoord door de dikke tieners. Ruim 15 procent van hen kon tonen onder de 2000 hertz niet meer horen, terwijl dat voor niet dikke tieners 8 procent bedroeg. In de praktijk betekent dit dat de slecht horende dikke tieners nog wel prima gesprekken kunnen voeren, maar dat iets verstaan in grote groepen of in een luidruchtige omgeving lastig wordt.

Volgens de onderzoekers kan het slechte gehoor te wijten zijn aan een voortdurende ontsteking van het middenoor, waardoor de gevoelige gehoorcellen afsterven. Al eerder werd namelijk aangetoond dat mensen met overgewicht vaak te lage concentraties van de lichaamseigen ontstekingsremmer adiponectine hebben. Ook kan het een bijeffect zijn van suikerziekte, hart-en vaatziekten of een te hoog cholesterolgehalte, aandoeningen die je vaak ziet bij te dikke mensen.

De studie staat in The Laryngoscope.