Oudste water ter wereld gevonden


druppel

In Canada ligt een ertsmijn die wel drie kilometer de grond ingaat. Daar, op grote diepte, hebben geologen water gevonden dat 2 miljard jaar oud is. Dat het water al zo lang onder de grond zit, is ontdekt door de gassen die er in opgelost zijn te analyseren. Het water bleek relatief grote hoeveelheden helium, neon, argon en xenon te bevatten. Door de zeer lichte hoeveelheid radioactieve straling daarin te meten, is vastgesteld uit welke tijd de gassen stammen.

De ontdekking is belangrijk, omdat het ons informatie kan verschaffen over het vroegste leven op aarde. Waarschijnlijk zijn micro-organismes ontstaan in water. Daaruit is volgens de heersende theorie al het andere leven op aarde ontstaan. In het water zijn dergelijke organismes nu nog niet gevonden, maar wel aanwijzingen dat ze er ooit in aanwezig waren.

In het water zitten namelijk sulfaten die op organische manier zijn ontstaan. Die zijn voor de wetenschappers ook al erg interessant, omdat ze een aanwijzing vormen hoe de kleine organismes zich van energie voorzagen. De sulfaten ontstaan door een wisselwerking met de stoffen die zich in de rotsen bevinden. Waarschijnlijk bevond zich in deze van de buitenwereld afgeschermde waterpoel gedurende vele miljoenen, wellicht miljarden jaren een ecosysteem.

Dat maakt de zone van de aarde die leven voort kan brengen en laten voortbestaan een paar kilometer dieper. Daarmee is deze vondst een dubbelslag voor de wetenschap: het geeft ons een inkijkje in de jonge aarde en in de robuustheid van leven op grote diepte. De onderzoekers, van verschillende universiteiten in Canada, gaan het vloeibare goedje verder onderzoeken. Ze hopen uiteindelijk toch een teken van leven te vinden.

Het onderzoek is nog niet gepubliceerd, maar gepresenteerd op de American Geophysical Union Fall Meeting in San Francisco.