Oudste brein gevonden


Wetenschappers vinden de laatste 10 jaar spectaculaire fossielen in China. Komt er weer eentje bij. In het zuidwesten van het land is een complete afdruk gevonden van een half miljard jaar oude Lyrarapax unguispinusis. Dat is een dier dat nauw verwant is met de huidige kreeften. Het meest bijzondere aan de afdruk: je kunt het brein goed zien zitten.

Deze dieren leefden in het cambrium, een tijd dat de eerste grotere landdieren ontstonden. De Lyrarapax leefde nabij de kust en had twee klauwtjes vlak voor zijn ogen. Daarmee kon hij waarschijnlijk jagen op kleinere dieren of andere eetbare dingen pakken.

Doordat de hersens goed zichtbaar zijn, kunnen ze worden bestudeerd. Daaruit blijkt dat het brein qua structuur sprekend lijkt op dat van de huidige fluweelwormen. Dat zijn bodembewoners die zeer lichtschuw zijn en alleen ’s nachts uit hun holletje komen. Ze worden al langer beschouwd als ‘missing link’ tussen zee- en landdieren. Van deze wormen worden ook fossielen gevonden die honderden miljoenen jaren oud zijn.

De Lyrarapax die nu is gevonden is het eerste complete overblijfsel van een dergelijk dier. Meestal vergaan de weke delen van een dier voor er een fossiel kan ontstaan. Maar in uitzonderlijke omstandigheden blijven ze lang genoeg bestaan om te verstenen. Dat is hier gebeurd. Daardoor kunnen zelfs zenuwen worden ontdekt. Die vormen een cluster vlak achter de ogen van dit dier, het begin van een brein.

Het fossiel is gevonden door paleontologen van de universiteit van Yunnan. Zij beschrijven hun vondst in het vakblad Nature. Daarin schrijven ze dat de complexiteit van de hersens van dit dier wellicht ook bij prooidieren kan hebben geleid tot complexere hersens. Alleen zo konden ze leren ontsnappen.