Ouderschap: overdrijf het niet


ouderschap

Het is een verschijnsel van de afgelopen 20 jaar, de helikopterouder. Vaders en moeders die zich met ieder aspect van het leven van hun kind bemoeien en het liefste elke rimpel voor hun kroost gladstrijken. Uiteraard wordt er veel geknuffeld en aandacht gegeven.

Maar dat is helemaal niet zo goed voor een kind, ontdekte de universiteiten van Jyväskylä en Helsinki in Finland. Zij zagen dat kinderen die een te hechte band hebben met hun ouders, later moeite hebben met sociale interactie met leeftijdgenoten. Dat kan een dempend effect hebben op het succes dat een kind heeft in de maatschappij.

Ze kwamen tot deze ontdekking na onderzoek onder 1500 Finnen. Die werden eerst als kind en later als jongvolwassene bevraagd over hun belevenissen. Hoe meer ouders zich met hun kinderen bemoeiden, hoe lager die later scoorden op zaken als politiek engagement en vrijwilligerswerk. Wel zochten de voormalige kinderen uit een zeer besloten nest later de gezelligheid weer op: ze waren net zo vaak lid van verenigingen als andere kinderen.

Hoe komt dat? Volgens de onderzoekers kan het zijn dat kinderen uit een zeer geborgen gezin minder reden hebben om buiten dat gezin te zoeken naar aandacht en interactie. Ze hebben geleerd dat binnen hun eigen kring te doen. Ook leren de kinderen niet dat je voor maatschappelijk succes buiten de eigen kring moet kijken. Daar vind je immers alle aandacht die je nodig hebt.