Oudere vrouwen ongelukkig met man


Een opmerkelijke studie uit Australië. Aan 74 mannen en vrouwen boven de 85 uit de stad Adelaide werd gevraagd om een gedetailleerd dagboek bij te houden over hun geluksgevoel. Daarbij moesten ze vooral noteren met wie ze per dag omgingen en hoe gelukkig ze in het bijzijn van die persoon waren.

Uit de studie komt naar voren dat oudere vrouwen zich het minst gelukkig voelen als ze samen met hun echtgenoot zijn. Bijna 70 procent van de vrouwen was weduwe, maar zij rapporteerden toch een gelukkiger gevoel dan de vrouwen van wie de man nog leefde. Vrouwen zijn zelfs gelukkiger als ze alleen zijn, dan wanneer ze hun man naast zich weten.

Voor mannen maakt het allemaal niet zo veel uit. Ze zijn het gelukkigst met vrienden, gevolgd door familie en hun vrouwen. Maar de verschillen in geluksgevoel zijn niet zo groot. Vrouwen waren het gelukkigst met hun familie, gevolgd door vrienden. Of er iemand van thuiszorg langs komt, maakt bij mannen noch vrouwen een groot verschil in hun geluksgevoel.

De onderzoekers van Flinders University hebben niet aan de vrouwen gevraagd waarom ze zo ongelukkig waren in het bijzijn van hun mannen, maar ze vormden wel een theorie. Die luidt dat vrouwen vaak met iets oudere mannen samen zijn. Die worden dus eerder krakkemikkig en behoeven zorg. Die wordt vrijwel altijd gegeven door de vrouwen, zo schrijven ze in het vakblad Developmental Psychology.