Oude tanden herschrijven geschiedenis


tanden china

De mens kwam meer dan 80.000 jaar geleden aan in China, tienduizenden jaren eerder dan gedacht. Dat is de conclusie van de vondst van 47 fossiele tanden in een grot in zuidelijk China. De tanden komen ondanks hun gevorderde leeftijd duidelijk van de anatomisch moderne mens, zoals onderzoekers schrijven in het tijdschrift Nature.

De vondst herschrijft de geschiedenis van de prehistorie. Tot nu toe werd gedacht dat de moderne mens rond 50.000 jaar geleden in Azië arriveerde. Dat blijkt uit botten die zijn gevonden in Borneo en noordelijk China. Daar komen volgens de Chinese Academie van Wetenschappen in Peking dus 30.000 jaar bij. Dat betekent dat de migratie van mensen vanuit Afrika anders is gelopen dan eerder gedacht. De theorie is tot nu toe dat de mens eerst naar Europa ging en vanaf daar naar Azië. Wellicht is een deel van de mensen eerder naar het oosten getrokken.

De tanden zijn gevonden in de Fuyan grot in het zuiden van China. Tijdens opgravingen in het enorme stelsel van grotten stuitten de onderzoekers op tal van dierlijke beenderen. Daartussen waren ook 47 menselijke tanden aanwezig. Die leken verbazingwekkend modern, leek op het eerste gezicht. Ze waren alleen iets kleiner dan tegenwoordig.

Deze tandheelkundige fossielen zijn duidelijk van de Homo sapiens. Waarschijnlijk gaat het om mensen die het slachtoffer werden door roofdieren. Die sleepten hun slachtoffers de grot in. Dat zou ook verklaren waarom de onderzoekers geen stenen werktuigen en andere sporen van menselijke activiteit in de grot vonden.

De tanden zijn gedateerd aan de hand van de leeftijd van stalagmieten in de grot. De tanden zullen nu verder worden onderzocht, zo zullen de Chinese onderzoekers proberen er DNA uit te halen. Dan kan de relatie tot andere menselijke resten in Azië worden onderzocht.