Opmerkelijk: 2000 jaar oud strafwerk


Veel scholieren hebben het wel eens moeten doen. Honderd keer een strafregel met de hand schrijven. Het is zeker geen nieuw strafwerk, archeologen hebben ontdekt dat scholieren in het oude Egypte het 2000 jaar geleden al moesten doen.

Archeologen hebben meer dan 18.000 stukken aardewerk ontdekt met opschriften over het leven in het oude Egypte — waaronder regels die zijn geschreven als straf voor slecht gedrag van leerlingen.

Onderzoekers van de Duitse Universiteit van Tübingen ontdekten de strafregels op de site van Athribis, een oude nederzetting die ongeveer 200 kilometer ten noorden van Luxor ligt. De teruggevonden stukken aardewerk, die ostraca heten, zijn met in inkt gedoopt riet beschreven.

Veel van de stukken aardewerk zijn afkomstig van een oude school. Zo vonden de archeologen rekenkundige problemen, grammatica-oefeningen en een ‘vogelalfabet’ — aan elke letter was een vogel toegewezen wiens naam met die letter begon.

Maar ook de Egyptische scholieren lieten hun gedachten wel eens fladderen. Zo zijn ook doedels gevonden: getekende poppetjes die waarschijnlijk tijdens een zeer saaie les zijn gemaakt achter in de klas. Er is, kortom, niets nieuws onder de zon.