Ophouden met Facebook vermindert stress


Facebook homepage

Een opmerkelijke studie van de University of Queensland in Australië: ophouden met Facebook lijkt op stoppen met roken. Het is zeker in het begin niet makkelijk, maar er zijn wel grote voordelen aan verbonden. Bovendien is de kans groot dat je slappe knieën krijgt en na een tijdje weer begint.

Voor deze test werd de helft van een groep van 136 stevige Facebookgebruikers gevraagd om vijf dagen lang niet naar het sociale medium om te kijken. De andere helft was de controlegroep. In die periode werden ze gevolgd door de onderzoekers. Onder andere hun speeksel werd getest. Daarin kun je goed zien hoeveel van het stresshormoon cortisol mensen aanmaken.

Dat was het meest opmerkelijke resultaat van het experiment: de niveau’s van het stresshormoon namen af. De proefpersonen werden relaxter. Toch voelden ze zich minder goed dan je zou verwachten. In interviews gaven ze aan dat ze niet het gevoel hadden minder stress te ervaren. Bovendien rapporteerden ze een gevoel van ontevredenheid – leegheid zou je ook kunnen zeggen. De proefpersonen zeiden bovendien dat ze uitkeken naar het moment dat ze de blauwe gloed van Facebook weer zouden mogen aanschouwen. Ze misten hun vrienden.

Sociale media als Facebook zijn zo’n tien jaar onder ons. In die tijd is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van deze nieuwe manier van communiceren. Dat ze van invloed zijn op onze psyche staat wel vast. Het onderzoek naar ophouden met sociale media staat nog in de kinderschoenen. Zeker is nu dat mensen geen duidelijk beter gevoel overhouden aan stoppen, al doet het hun lichaam wél goed. Meer onderzoek is nodig voor we hier meer over kunnen zeggen.

Het Australische onderzoek is gepubliceerd in het vakblad Journal of Social Psychology.