Open kantoor werkt slechter


kantoor

Het lijkt op het eerste gezicht een goed plan. Als je de tussenmuren uit een kantoor weghaalt, gaan mensen makkelijk bij elkaar langs. Ze maken een praatje en werken zo beter samen. Communicatie wordt makkelijker, organisaties lopen soepeler.

Nou, nee.

Nieuw onderzoek van Harvard universiteit in de VS toont aan dat mensen nou eenmaal mensen blijven en dus – ondanks alle goede bedoelingen – juist minder samenwerken in een open kantoor. Ze bestudeerden twee grote bedrijven voor en na het inrichten van een open kantoor en kwamen tot de ontdekking dat werknemers van rust aan hun kop houden.

De werknemers werden voor het onderzoek uitgerust met een badge die detecteerde waar ze waren, welke kant zo opkeken en of ze bij andere personen in de buurt waren. Daarnaast werd computer- en telefoongebruik genoteerd.

Daaruit bleek dat na het openen van het open kantoor mensen liefst 70 procent minder naar elkaar toegingen om een praatje te maken. Elektronische communicatie nam daarentegen enorm toe, met 75 procent. Collega’s die maar een paar meter uit elkaar zaten, begonnen elkaar te mailen en appen. Mensen, zo concludeerden de onderzoekers, houden van privacy. Ze willen niet dat andere werknemers zien dat ze praten. Of het horen.