Opa James Bond in Oostenrijk


wapenvondst Wenen

In de zomer van 2014 ontdekte een familie in een buitenwijk van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen een geheimzinnige ondergrondse ruimte op de plek waar ze hun huis wilden bouwen. De bouw werd stilgelegd en historici en archeologen gingen op onderzoek. Hun rapport is nu klaar. De ruimte was een verborgen wapenopslag, aangelegd door de Britse geheime dienst.

In de opslag lagen onder een zware betonplaat meer dan 230 kilo aan wapens, springstof en munitie van Britse makelij, heeft het Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport nu bekend gemaakt. Het wapentuig moet daar in de jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn geplaatst. Wenen was toen een gedeelde stad, net als Berlijn decennia is geweest. De wapens werden begraven in het deel waar de geallieerden de baas waren. Waarschijnlijk zijn ze daar geplaatst om in geval van een aanval van de Sovjet Unie verzetswerk te vergemakkelijken.

Deze opslag is lang niet de enige die de Britten hebben aangelegd. In oostelijk Oostenrijk zijn in de loop der jaren twintig verschillende wapendepots gevonden, vooral in landelijk gebied. Schijnbaar was er een plan om in geval van oorlog een guerrilla strijd te voeren in het heuvelachtige gebied aan de Hongaarse grens. Van daar zijn ook voormalig Joegoslavië en Italië makkelijk te bereiken.

Door heel Europa zijn tijdens de Koude Oorlog wapenopslagplaatsen gemaakt. In Nederland zijn wandelaars in 1983 bij het Brabantse Velp gestuit op een ondergrondse wapenvoorraad. Pas enkele jaren later gaf premier Lubbers toe dat het deel uitmaakte van operatie Gladio, een plan van de Navo om in geval van een Russische bezetting georganiseerd verzet in het leven te roepen.