Op Mars kortgeleden nog water (en leven?)

Erosie op beelden Curiosity


water mars

Op Mars vloeide veel langer water dan tot nu toe is aangenomen. Onderzoekers van Nasa en enkele Amerikaanse universiteiten concluderen dat uit nieuwe bodemanalyses en uit beelden van de NASA Marsrobot Curiosity. Op de foto’s van een drooggevallen meer zijn tekenen te zien van door water veroorzaakte erosie, een bewijs dat de rode planeet relatief kort geleden nog vloeibaar water kende.

Een leek zeggen de scherpe randen en scheuren in de bodem waarschijnlijk weinig, maar voor experts zijn het sensationele beelden. Water heeft de neiging om harde oppervlaktes op een bepaalde manier uit te slijten. Door goed naar een stuk bodem te kijken, kun je zeggen wanneer en hoelang deze in aanraking is geweest met vloeiend water. De beelden die nu zijn genomen, wijzen op een vloeibaar water, relatief kort geleden.

Onderzoekers hebben ook met hulp van een spectrograaf aan boord van Curiosity de bodem van het voormalig meer bestudeerd. Daaruit bleek dat het meer vroeger lagen kende met verschillende chemische samenstellingen. Nabij het oppervlak werd een grote hoeveelheid oxiderende stoffen uit de atmosfeer gevonden. Dieper heersten zuurstofarme omstandigheden.

Dat betekent dat de planeet lange tijd een stabiel klimaat kende met stromend water, schrijven de onderzoekers in het blad Science. Zo kon leven ontstaan, hoewel Nasa daarvoor nog steeds geen bewijs heeft gevonden. Maar ineens, 3,1 miljard jaar geleden, veranderde er iets in op Mars. Waarschijnlijk vonden er veranderingen in de atmosfeer plaats. Het meer droogde op, het water verdween in de bodem.

Nog lang is het water daar vloeibaar gebleven, blijkt uit deze analyse. Het stroomde wellicht zelfs. Terwijl het oppervlak steeds onvriendelijker werd, heersten in de bodem nog redelijke omstandigheden. Dat biedt nieuwe perspectieven bij de zoektocht naar (voormalig) leven. De zoektocht zal zich meer op de bepaalde bodemlagen concentreren.