Oordeel zelf: kijkt deze vrouw kwaad?


kwade vrouw

Kijk eens goed naar de vrouw op de foto. Is ze kwaad? Als je met ‘ja’ hebt geantwoord, denk je waarschijnlijk veel vaker dat mensen je nijdig aankijken. Sterker nog, de hele wereld lijkt vijandig. In dat geval is er goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat al die mensen niet echt kwaad zijn; het slechte nieuws is dat je waarschijnlijk niet zo’n leuke kindertijd hebt gehad. Je ouders waren constant aan het ruziën.

Volgens onderzoek van de universiteit van Vermont, gepubliceerd in het vakblad Journal of Social and Personal Relationships, krijgen kinderen van ouders die vaak kwaad op elkaar zijn een verkeerd beeld mee van menselijke emoties. Ze zien overal om zich heen haat en nijd. Dit rare fenomeen kwam aan het licht tijdens een experiment met 99 kinderen tussen 9 en 11 jaar oud.

gezichtsuitdrukkingen

Aan de kinderen werd gevraagd om foto’s van acteurs en actrices in te delen in verschillende categorieën emoties. De acteurs drukten emoties uit als kwaadheid, verbazing, maar ook een neutrale uitdrukking. Kinderen uit stabiele gezinnen, deden dat zonder problemen. Maar kinderen uit ‘conflictrijke’ families hadden er opmerkelijk veel moeite mee. Ze legden veel foto’s op de stapel ‘kwaad’, ook al drukte de acteur verbazing of blijdschap uit. Volgens de onderzoekers een teken dat je emoties moet leren herkennen.

In sommige families gaat dat dus helemaal verkeerd. Kwaadheid is de standaard gezichtsuitdrukking, waardoor de ontwikkeling van kinderen niet goed gaat. Zelfs als volwassenen denken ze waarschijnlijk dat collega’s, mensen in de trein en de andere bezoekers van de supermarkt nijdig zijn. Eigenlijk moeten ze helemaal opnieuw leren hoe menselijke emoties werken – de vrouw op de foto heeft bijvoorbeeld een neutrale uitdrukking. De onderzoekers raden ouders dan ook aan hun ruzies te bewaren tot na kinderbedtijd.