Oogcontact is sleutel tot imitatie


Lachen wanneer je iemand anders ziet lachen, en geeuwen als je buurman geeuwt. Mensen hebben onbewust de neiging om elkaar na te doen. Maar hoe beslist ons brein eigenlijk wanneer en wie we moeten imiteren? Deze vraag stond centraal in een onderzoek van de Universiteit van Nottigham (UK).

Als we iemand zien lachen, of een kind horen huilen, beginnen onze spiegelneuronen te vuren. Spiegelneuronen zijn neuronen die actief worden wanneer je zelf beweegt, maar ook wanneer je waarneemt dat iemand anders beweegt. Ze spiegelen het gedrag van mensen om ons heen aan dat van onszelf en zorgen ervoor dat we handelingen van anderen onbewust in onze hersenen nadoen. Zo stellen deze neuronen ons in staat om letterlijk met mensen mee te voelen.

Ook was al eerder aangetoond dat we alleen datgene kopiëren wat belangrijk voor ons is, dus dat we niet lukraak iedereen na-apen. De onderzoekers van de Universiteit van Nottigham waren benieuwd welke triggers ervoor zorgen dat we gaan imiteren.

Zoek oogcontact als je wilt dat iemand je imiteert

Om dit te onderzoeken lieten de wetenschappers proefpersonen onder een hersenscan naar een video kijken waarop een actrice haar hand open en dichtdeed. Soms maakte de actrice oogcontact en soms niet. De deelnemers kregen als opdracht de actrice na te doen.

Uit metingen in reactietijd bleek dat de proefpersonen de actrice sneller kopieerde wanneer zij oogcontact maakte. Oogcontact blijkt dus een sleutelrol te spelen bij imitatie, aldus de onderzoekers. Uit de breinanalyse kwam – voornamelijk voor wetenschappers – nog een interessante bevinding naar voren, namelijk dat de spiegelneuronen in het brein van de proefpersonen actief werden, en belangrijker: dat deze werden gecontroleerd door de mediale prefrontale cortex, een hersengebied dat te maken heeft met het plannen van complex gedrag.

Wat kun je met deze bevindingen? Zoek oogcontact vlak voordat je iemand wilt zoenen, grote kans dat deze persoon je terug zoent. Ook handig voor ouders die hun kind iets willen leren. Leren gebeurt bij kinderen voor een groot deel door imitatie, en imiteren gaat beter tijdens oogcontact.

Bron: Journal of Neuroscience. Foto: Akeeris, Dreamstime