Ontstond leven eerst op Mars?


Mars

Was er eerst leven op Mars en toen op aarde? Een nieuw onderzoek levert daar sterke aanwijzingen voor. Toen Mars ongeveer 4,5 miljard jaar geleden een jonge planeet was, werd het letterlijk gebombardeerd door asteroïden van ijs. Die zorgden dat er water op de planeet kwam, maar er zaten ook organische moleculen in. Die zijn noodzakelijk voor het ontstaan van het leven zoals wij dat kennen.

Mars is tegenwoordig een droge woestijn vol puin en stof, maar onze buurplaneet was ooit blauw en waarschijnlijk bedekt met water. Volgens een nieuwe studie van de Universiteit van Kopenhagen was er 4,5 miljard jaar geleden zelfs genoeg water om de planeet te bedekken met een 300 meter diepe oceaan.

Rond die tijd botste een protoplaneet ter grootte van Mars genaamd Theia op de aarde, waardoor al het potentiële leven op onze planeet werd uitgeroeid. Theia zelf verpulverde, en de fragmenten vormden uiteindelijk de maan, die sindsdien om onze aarde draait.

Tegelijk kon het leven op Mars zich wél ontwikkelen, schrijft het team uit Kopenhagen in het tijdschrift Science Advances. Dat concluderen ze na analyses van 32 meteorieten van Mars, die afkomstig zijn van de vroegere korst van de planeet. Daarin vonden ze aminozuren. Deze zijn essentieel voor de vorming van DNA, de basis van het leven zoals wij dat kennen. Hoe dat leven dan weer is uitgestorven, kunnen ze niet verklaren.