Ontmoet het nieuwe supercontinent Amasia


Het nieuwe supercontinent Amasia zoals het er over 100 miljoen jaar uit kan zien. (Illustratie: Mitchel e.a./Nature (2012))

In de verre toekomst hebben we geen boten meer nodig, maar wel een dikke jas. Alle continenten liggen dan namelijk op een hoop, ter hoogte van de noordpool. Het nieuwe supercontinent, Amasia gedoopt, zal zich daar over 50 tot 200 miljoen jaar vormen. Zo voorspellen Ross Mitchell en collega’s van de Yale University.

Het laatste supercontinent, Pangea, lag 300 miljoen jaar geleden op de plek waar nu West-Afrika zich bevindt. Inmiddels liggen de continenten ver uit elkaar, maar de continu bewegende platen gaan in de toekomst een nieuw supercontinent vormen. Volgens geologen kan dat op dezelfde plaats zijn als Pangea – waarbij de Atlantische Oceaan als een accordeon in elkaar wordt gedrukt – of aan de andere kant van de aardbol, in het midden van de Stille Oceaan.

Maar Mitchell en zijn team hebben nu een heel ander idee. Zij maakten een voorspellend model op basis van het magnetisme van oeroude rotspartijen en metingen aan het materiaal onder de aardkorst, de aardmantel, dat het aardoppervlak in beweging zet. De conclusie? In plaats van een ontmoetingsplek ter hoogte van de evenaar drijven de platen daar 90 graden van weg, richting de noordpool.

Volgens Mitchell gaat die reis als volgt. Eerst zullen de twee Amerikaanse continenten fuseren, waarna ze samen noordwaarts bewegen. Daar ontmoeten ze Europa, Azië en Afrika. Iets later volgt Australië, die op India knalt. Het lot van Antarctica is nog onduidelijk. Het kan blijven waar het is, of zich bij Amasia in het noorden voegen.

Amasia zal het vierde superwereldcontinent in de aardse geschiedenis zijn. Daarvoor waren er al het eerder genoemde Pangea, Rodinia (1 miljard jaar terug) en Nuna (1,8 miljard jaar terug). Grappig genoeg volgden die allemaal een typisch patroon: elk supercontinent vormde op circa 90 graden ten opzichte van de vorige. Nu lijkt het er dus op dat ook het toekomstige Amasia die route aanhoudt.

De studie verscheen gisteren in Nature.

Follow Faqtman on Twitter