Onderzoek: de elite snapt mensen niet


rijk

Rijke mensen en zij die tot de elite behoren, hebben vaak geen idee over de gevoelens van anderen. Veel minder dan gewone mensen zijn ze in staat om in te schatten wat anderen bedoelen of hoe ze zich voelen. Nee, dit is geen stuk uit het partijprogramma van de SP, dit is de conclusie van wetenschappelijk onderzoek.

Het is uitgevoerd aan de University of California. De wetenschappers onderzochten in totaal 752 Amerikanen. Die werden gevraagd om een test te maken waarbij ze uit niets anders dan de ogen van een persoon moesten opmaken hoe die persoon zich voelde.

Normale mensen zijn goed in die test, we kunnen heel veel opmaken uit de stand van de ogen en de directe omgeving daarvan. Uit deze test bleek echter dat hoe meer mensen verdienden en hoe hoger hun sociale positie was, hoe minder goed ze de test maakten. De elite snapt andere mensen niet. Zelfs heel basale emoties konden de rijken niet aflezen aan een ander.

Het is het zoveelste onderzoek waaruit blijkt dat de bovenste laag van de bevolking echt anders is. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek dat de rijken vaker dan gemiddeld denken dat ze gelijk hebben op politiek gebied. Uit ouder onderzoek is gekomen dat de elite meer met zichzelf bezig is dan andere mensen.

Maar het meest opmerkelijke is toch wel dat elitaire types hun eigen vaardigheden heel graag overschatten. Daardoor zijn ze namelijk elitair geworden.

(Personality and Social Psychology Bulletin)