Onderwaterstad toch natuurlijk fenomeen


160602150836-zakynthos-geological-site3-exlarge-169

Toen duikers pilaren en geplaveide vloeren zagen op de zeebodem, dachten ze dat ze de ruïnes van een verloren hadden gevonden. Wetenschapper hebben de resten onderzocht en vastgesteld dat het toch een natuurlijk fenomeen is.

Dat maakt het verschijnsel eigenlijk niet eens minder interessant. Het blijkt namelijk te gaan om een geologisch verschijnsel dat ongeveer vijf miljoen jaar geleden plaastvond. Het idee dat zou gaan om archaeologische resten kwam van toeristen die rondzwommen nabij het Griekse eiland Zakynthos. Griekse autoriteiten onderzochten de plek, maar vonden geen historische aanwijzingen dat daar een oude haven moet zijn geweest die in zee is verdwenen. Dat liet nog wel de vraag open wat de duikers dan wel hadden gezien.

Britse en Griekse onderzoekers onderzochten daarom de bijzondere rotsformaties die zich tussen de twee en vijf meter onder water bevinden. Uit hun analyse blijkt dat de ronde kolommen en donut-achtige vormen typische afzettingen zijn van gassen die vanuit de zeebodem opstijgen.
Ze staan op een rij, omdat de gassen uit dezelfde breuk onder het oppervlakte komen.

De afzettingen ontstaan doordat microben de koolstof uit het gas gebruiken als voedingsstof. Zij veranderingen de bodem in een soort natuurlijk cement. Het gevormde mineraal wordt dolomiet of bitterspaat genoemd. Het ontstaat zelden in zeewater, maar komt wel vaak voor in sedimenten met veel microben.

De fossiele resten komen uit het Plioceeen. Op zich komen dit soort afzettingen vaker voor, aldus de onderzoekers, al is dat meestal op grotere diepte en niet zo dicht op de kust. “De aardkorst is nou eenmaal een behoorlijk lekkend materiaal.”