Ondernemer ziet bedrijf als kindje

Bedrijfsleven: er hangt liefde in de lucht


zaken

In zijn recente boek Diep Zakendoen legt ondernemer Erik de Vlieger uit dat ondernemen voor hem niet zo zeer gaat om de euro’s, als wel om het gevoel. Hij wil succes, beter zijn dan de ander. De liefde die hij voelt voor het vak van zakenman spat van de pagina’s. Daarmee is De Vlieger zeker geen uitzondering in de zakenwereld. Nieuw Fins onderzoek toont aan dat ondernemers echt stapeldol kunnen zijn op hun bedrijven. Het is zelfs te vergelijken met de liefde voor kinderen.

Daartoe stopte de universiteit van Helsinki vaders en ondernemers onder de MRI-scanner. De vaders kregen foto’s te zien van hun eigen en vreemde kinderen. De ondernemers keken naar plaatjes van hun eigen en vreemde bedrijven. Via de scanner werd gemeten welk deel van het brein actief werd, en welke niet.

Net als tijdens een eerder onderzoek onder moeders, vertoonden de vaders bij het zien van hun eigen kinderen veel activiteit in het hersendeel dat verantwoordelijk is voor emoties en beloning. Het deel waar beslissingen worden genomen, liet juist een afname zien. Vaders houden dus van hun kinderen en worden iets minder rationeel in hun bijzijn. Het opmerkelijke was dat de ondernemers dezelfde verschijnselen vertoonden bij het bekijken van hun bedrijf.

Uit de studie, gepubliceerd in Human Brain Mapping, blijkt bovendien dat emotioneel sterk verbonden vaders en entrepeneurs beide beter risico’s kunnen inschatten. De liefde voor hun kind/bedrijf is zo sterk, dat ze beter opletten op omgevingsfactoren die negatief kunnen uitpakken. Voor zowel vaders als ondernemers is die correlatie het sterkst als ze veel twijfelen of ze het wel goed doen. Een beetje onzekerheid is dus zowel in het zakenleven als op de speelplaats goed.

Wie interviews met succesvolle ondernemers leest, ziet dat beeld vaak ook terug. Niet zelden spreken zakenmensen over hun onderneming alsof het een levend ding is. De Vlieger heeft het bijvoorbeeld over ‘de liefde voor het familiebedrijf’. Niet voor niets gaat het hem de laatste jaren weer erg goed.