Onder ijs ligt maagdelijk land


De opwarming van de aarde is nadelig voor heel veel mensen, vooral als ze in kustgebieden wonen. Maar voor sommige wetenschappers is het een verkapte zegen. Vooral voor archeologen en paleontologen, want die ontdekken onder het ijs soms grote verrassingen in de vorm van nederzettingen of overblijfselen van mensen en dieren.

Met grote spanning wordt in die kringen uitgekeken naar het terugtrekken van grote ijsmassa’s op Groenland. Alleen was daar tot nu toe onbekend wat onder het bevroren water tevoorschijn zal komen. Heeft de druk van ijs niet alles vernietigd? Onderzoek van de National Science Foundation (NSF) in de Verenigde Staten toont nu aan dat zelfs onder kilometers ijs nog complete landschappen liggen.

Het Amerikaanse onderzoek is gedaan midden op Groenland, op een locatie die Summit wordt genoemd (foto). Daar is de ijslaag 3000 meter dik. Met een boor is onderzocht wat daar onder ligt en de eerste resultaten zijn bemoedigend. Het ijs heeft het landschap niet vernietigd, maar juist goed geconserveerd, schrijft de NSF op haar website. Er zijn fossielen gevonden en aanwijzingen dat er ooit vegetatie was.

De wetenschappers willen de oppervlakte onder de gletsjers bestuderen om er achter te komen hoe het land er uit zag toen er veel minder ijs was. Met die informatie kan Groenland zich ook beter voorbereiden op een toekomst waarin het ijs zich wellicht beperkt tot het binnenland. Tijdens eerdere periodes met weinig ijs, zoals tussen 1000 en 1500, was Groenland veel meer bevolkt, bijvoorbeeld door Noren. Die trokken weg toen de kleine ijstijd aanbrak in de 16e eeuw.