‘Omvolken is enige manier om welstand op peil te houden’


omvolken

De wereldbevolking gaat vanaf midden deze eeuw krimpen. Vooral westerse landen krijgen daar last van. Ze moeten ‘omvolken’, zonder limiet migranten binnenlaten of in elkaar schrompelen en vergrijzen. Die conclusie trekt het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) in het Amerikaanse Washington uit de statistieken.

In het gezaghebbende wetenschapsblad The Lancet schrijven de Amerikanen dat de wereldbevolking in 2064 zijn piek zal bereiken, met 9,7 miljard mensen. Daarna begint een redelijk snelle teruggang. Aan het einde van de eeuw zijn er 8,8 miljard mensen op de planeet, een miljard meer dan op dit moment.

De krimp zal vooral in de westerse wereld plaatsvinden. Met name Oost- en Zuid-Europa, Japan en Thailand zullen te maken krijgen met een snelle terugloop. Zelfs China zal te maken krijgen met krimp. Het zal vooral de toenemende verkrijgbaarheid van opleidingen voor meisjes en vrouwen zijn, dat zorgt voor een afname. Samen met een goede verkrijgbaarheid van voorbehoedsmiddelen.

Het instituut komt tot deze conclusie – die haaks staat op verwachtingen van de VN – na het doorrekenen van trends uit 2017. Daarin zijn deze ontwikkelingen al te zien, zeggen ze.

Migratie is de oplossing voor krimpende landen. In sommige Europese landen zal maar de helft van de oorspronkelijke bevolking overblijven. Om dat op te vangen, moeten mensen van buiten komen, zeker omdat de Europeanen sterk vergrijzen. De enige manier is om de deur van het slot te halen en actief op zoek te gaan naar nieuwe inwoners, zeggen de onderzoekers.