Offerfeest: hoe werkt halal slachten?


lammetje halal slachten

Deze week is het Offerfeest voor moslims. Zo’n 56.000 schapen zullen deze week het leven laten voor de traditie. Daarbij moeten ze wel halal worden geslacht. Maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?

Joden en moslims hebben religieuze wetten (respectievelijk de Shechita en de Dabihah) die voorschrijven hoe een dier moet worden gedood en welke dieren voor consumptie in aanmerking komen. Het belangrijkste verschil met westers slachten is het niet gebruiken van kooldioxide of een andere methode om te dieren eerst bewusteloos te maken. De oorsprong daarvan is een hygiënische wet die zegt dat het dier goed moet leegbloeden om zo verontreiniging van het vlees met bloed tegen te gaan. Als dieren bij bewustzijn blijven, zou dat beter gebeuren.

De hamvraag is uiteraard of dat zo is. Is deze manier van dieren doodmaken pijnlijker en stressvoller dan na een verdoving?

Er zijn veel onderzoeken naar gedaan, maar het probleem is dat de meeste studies die uitwijzen dat ritueel slachten niet pijnlijker is, zijn gedaan door wetenschappers die een geloof aanhangen dat ritueel slachten opdraagt. Studies die wel uitwijzen dat het stressvoller is, zijn bijna allemaal gedaan door mensen die deze religies niet aanhangen.

Zeker is dat een aantal landen het ritueel slachten al heeft verboden. Nederland heeft dat een paar jaar geleden overwogen, maar een wetsvoorstel haalde het niet. Wel zijn in juli 2017 de regels rond halal en kosjer slachten strenger geworden. Onverdoofd slachten is nu alleen nog maar toegestaan als de schapen en koeien veertig seconden na de snee in de nek buiten bewustzijn raken. Zijn ze dat niet, dan moeten ze alsnog worden verdoofd.