Oervrouw was de baas


Toen de mensheid ontstond, was de vrouw degene die er op uit ging. Mannen sloofden in de grot en maakten het eten klaar.

De Afrikaanse savanne, 3 miljoen jaar geleden. Een eenzame strijder loopt achter een gazelle aan met een speer. Straks zal deze voorloper van de mens bij een naburige stam gaan kijken of er nog een lekker dingetje rondloopt. Die kan – al dan niet na een klap op het hoofd met een vuistbijl – bij de haren worden meegesleept naar de thuisgrot voor een wilde nacht.

Wees eerlijk, wie zag je voor je? Tien tegen één dat het een woeste kerel was, gekleed in een dierenhuid, met een wilde bos haar.

Raquel Welsh in de film One Billion Years BC. Een correcte historische interpretatie?

Vergeet het maar, de stoere krijger uit het stukje hierboven was een vrouw. Die gingen er veel meer dan mannen op uit om te jagen en partners te vinden, zo claimen onderzoekers uit Oxford (GB). Vroeger waren vrouwen de baas.

Ze zijn tot die conclusie gekomen na bestudering van de tanden en kiezen van skeletten van Australopithecus africanus (een directe voorganger van de mens) die zijn gevonden nabij Sterkfontijn in Zuid Afrika.

In tanden blijven isotopen achter, atomen waaraan je kunt zien uit welke omgeving ze komen. De isotopen die bij de vrouwen werden gevonden, kwamen uit een veel groter gebied dan de isotopen in de mannelijke tanden en kiezen.

Daaruit concluderen de onderzoekers dat de vrouwen er op uit gingen, terwijl de mannen in de grot bleven en het huishouden deden. Deze situatie bleef onveranderd tot 2,4 miljoen jaar geleden, toen de isotopen in mannelijke kiezen ineens veel meer variatie lieten zien. Iets gebeurde waardoor kerels zich gingen emanciperen. Wat het ook was, 1,7 miljoen jaar geleden was de situatie zoals hij eeuwen zou blijven: mannen werden de onbetwiste bazen van de planeet.

Het hele onderzoek staat in het blad Nature.

Follow Faqtman on Twitter