Oermens at weinig vlees


Je ziet de grot al voor je. Oermensen zitten in berenvellen grommend rond een kampvuur en kluiven op flinke bouten met mammoetvlees.

Clichébeeld klopt niet.
Dat beeld klopt niet, je moet het vlees vervangen door een paar knollen en wat fruit, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Zij zetten vraagtekens bij de algemeen geaccepteerde theorie dat onze voorvaderen vooral vlees aten.

Vlees bevat makkelijk te identificeren stikstof isotopen. Door de isotopen in 12.000 jaar oude botten te meten, kwamen de paleontologen van de University of Cambridge er achter dat vlees niet zo vaak op het menu stond als tot nu toe werd aangenomen. Slechts 40 tot 50 procent van alle eiwitten kwam uit vlees, zo concludeerden de onderzoekers.

Eerdere studies waren tot de conclusie gekomen dat 60 tot 80 procent van alle voedingsstoffen die mensen vroeger aten van vlees afkomstig waren.

Het dieet van de mensen 12.000 jaar geleden lijkt sterk op dat van arme boeren in het huidige India, zeggen de onderzoekers in het American Journal of Physical Anthropology. Ook daar is vlees een luxe en is het dieet veel meer op groente en granen gebaseerd.

Follow Faqtman on Twitter