Nummers hebben geslacht


Beeld je het nummer vier in en het nummer zeven. Beantwoord nu de vraag: welk nummer is mannelijk en welk vrouwelijk?

Als je lijkt op de proefpersonen die recent aan een Duits onderzoek hebben meegedaan, dan zie je in vier duidelijk een vrouw en in zeven absoluut een man. De Spaans- en Duitstalige proefpersonen in het onderzoek van het Max Planck Instituut voor linguistiek waren het roerend met elkaar eens: even nummers zijn vrouwelijk, oneven nummers zijn mannelijk.

Der Mond is natuurlijk een man.

Het maakt daarbij niet uit of iemand uit Duitsland of Spanje komt. Het verschil tussen Spanjaarden en Duitsers werd wél duidelijk bij het toekennen van een geslacht aan andere objecten. Spanjaarden zagen in de maan duidelijk een dame; Duitsers vonden onze satelliet absoluut mannelijk.

Volgens de onderzoekers komt dat hoofdzakelijk door de geslachten die de grammatica’s van beide talen toekennen aan objecten. De maan is der Mond in het Duits en la luna in het Spaans. Daardoor raken de sprekers van beide talen bevooroordeeld.

Follow Faqtman on Twitter