Noorderlicht 2


We tuurden en tuurden, maar geen noorderlicht gisteravond. Het fenomeen kwam niet zuidelijker dan Zweden. Maar het kan nog.

De grote zonnestorm die zondag is opgestoken houdt nog eventjes aan. Vandaar dat de hoop bestond dat zelfs in Nederland het noorderlicht te zien zou zijn. Er wás ook wel noorderlicht, alleen in Scandinavië. In Tromsø (noordelijk Noorwegen) zijn wel waarnemingen gedaan.

De werkelijke situatie (links) en de situatie waarop we hoopten (rechts). Maar mogelijk komt er nog een herkansing.
De werkelijke situatie (links) en de situatie waarop we hoopten (rechts). Maar mogelijk komt er nog een herkansing.

Het noorderlicht van gisteravond was een 4 op een schaal van 0 tot 10. Om in Nederland iets waar te nemen, heb je een 8 of 9 nodig.

Mogelijk krijgen we een herkansing. Ook op maandag zijn er nog twee erupties op de zon waargenomen. Die waren beide direct op aarde gericht. De deeltjes zijn nog onderweg, maar komen laat in de avond op aarde aan. Onder de juiste omstandigheden kan het dan alsnog tot een aurora leiden.