Nog nooit zoveel methaan in de lucht


De hoeveelheid methaan, na kooldioxide (CO2) het gevaarlijkste broeikasgas, is vorig jaar in een recordtempo gestegen. De concentratie in de atmosfeer steeg met 17 ppb (parts per billion). Dit was de hoogste stijging sinds het begin van de metingen in 1983, meldt de US Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) op basis van metingen van het Mauna Loa Observatory in Hawaii (foto).

In 2020 was de methaanconcentratie al sneller gestegen dan ooit tevoren sinds het begin van de metingen.

Methaan (CH4) blijft niet zo lang in de atmosfeer als CO2, maar in de eerste 20 jaar heeft het een broeikaseffect dat ongeveer tachtig keer sterker is dan dat van kooldioxide. De twee enorme stijgingen op een rij tonen aan dat de concentratie van het momenteel in rap tempo toeneemt, net als de atmosferische CO2-concentratie. Met 1896 ppb is de methaanconcentratie meer dan twee en een half keer zo hoog als voor het begin van de industrialisatie.

Waarom de hoeveelheid zo snel toeneemt, is niet goed na te gaan. Rond de eeuwwisseling was het aandeel methaan in de lucht tien jaar lang stabiel. Rond 2007 begon het echter snel toe te nemen. De laatste jaren is daar nog een versnelling in gekomen. Mensen produceren methaan tijdens landbouw, maar er zijn ook natuurlijke bronnen.