Nog geen maand geleden: ijs op Markermeer


Markermeer

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft net dit beeld van haar Sentinel satelliet vrijgegeven. Het Markermeer, deel van het IJsselmeer, maar dan anders. De opname is van begin maart, nog geen maand geleden en toont de waterpartij met daarop grote stukken aaneengesloten ijs. Een bewijs hoe streng deze winter is geweest en hoe lang het duurde. Er is strenge vorst voor nodig om dergelijk grote waterpartijen te laten bevriezen. Zelfs als het om zoet water gaat.