Nieuwe verslaving: ondernemen


Mensen kunnen aan van alles verslaafd zijn, van nicotine tot seks. Er komt een nieuwe verslaving bij: ondernemerschap. Dat beweren althans onderzoekers van Syracuse University in de Verenigde Staten. Ze analyseerden het gedrag van mensen die meerdere keren achter elkaar een nieuw bedrijf hebben opgericht en kwamen tot de conclusie: dit is dwangmatig.

Bij verschillende van deze ‘serie-ondernemers’ vonden ze psychologische symptomen die horen bij gedragsverslavingen, zoals gokken of internetverslaving. Daartoe behoren dwanggedachten, cycli van ontwenning en hernieuwing van de verslaving, schuldgevoel, extreme stress en gedrag dat de gezondheid schade toebrengt.

De onderzoekers benadrukken dat niet iedere ondernemer die twee keer een bedrijf begint hier last van heeft, maar er zijn mensen die niet zonder de spanning van een start-up kunnen. Zij hebben de opwinding nodig die hoort bij het uit de grond stampen van een nieuw bedrijf.

Ze vonden bovendien een correlatie met andere verslavingen, vooral alcohol en drugs, onder mensen met ondernemingszucht. Hoe meer mensen verslaafd zijn aan ondernemen, hoe groter de kans dat ze ook drugs gebruiken. Daarnaast brengt de verslaving aan ondernemer andere negatieve gevolgen met zich mee. Vooral als een onderneming niet lukt, bracht dat nogal wat emotionele en economische stress met zich mee.