Nieuwe theorie: IJsland is enige overgebleven stukje van oud continent


Wat nu IJsland is, was ooit onderdeel van een continent. Dat strekte zich uit van Scandinavië en Schotland tot Groenland en misschien zelfs Canada. Deze nieuwe theorie is in boekvorm voorgesteld door een groep internationale vooraanstaande geologen. Ze hebben het nieuwe oude continent IJslandië genoemd. En we hadden al een nieuwe oceaan.

Tot nu toe gingen geologen er vanuit dat IJsland relatief nieuw is en ontstond door vulkanische processen op de bodem van de Atlantische Oceaan. Maar er is al langere tijd twijfel daaraan. De bodem van IJsland is te dik om recent te zijn ontstaan. Ook vertoont de zeebodem bij het eiland tekenen van ouderdom die niet te verklaren zijn.

Dus is er nu de theorie dat het ooit een continent was dat bijna de hele noordelijke Atlantische Oceaan bedekte. Tien miljoen jaar geleden is een groot deel verzwolgen door de zee, waardoor alleen IJsland is overgebleven.

Ooit lag er op het noordelijk halfrond een supercontinent, Pangaea. Volgens de gangbare theorie is dat doormidden gebroken en ondergelopen. Het vormt nu de noordelijke Atlantische Oceaan. Deze nieuwe theorie zegt dat het geen rechte breuk was, maar dat in het midden een heel stuk Pangaea is blijven bestaan, dat IJslandië werd. Het zou de oude aardkorst van IJsland perfect verklaren.