Nieuwe scheur in de aarde ontdekt


Al decennia vroegen geologen zich af waarom er een rechte lijn loopt in het magnetisch veld van de aarde tussen New York en Alabama. Het antwoord was even schrikken.

Vanuit vliegtuigjes hebben geologen het magnetisch veld tussen New York en Alabama in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat daar waarschijnlijk een 500 miljoen jaar oude scheur in de aardkorst zit.

Langs zulke breuklijnen schuiven aardplaten langs elkaar en veroorzaken aardbevingen. In Californië ligt de bekende San Andreas-breuklijn die bijna 1.300 kilometer lang is. De verwachting is dat daar nog eens een hele grote aardbeving plaatsvindt, met een kracht van meer dan 7 op de schaal van Richter. Zo’n aardbeving zou enorme verwoesting kunnen aanrichten, met name in dichtbevolkte steden als Los Angeles en San Diego.

breuklijn

Voor Amerikanen was de ontdekking van een breuklijn aan de Oostkust dan ook even schrikken, maar deze zal een stuk minder problemen veroorzaken. De aardplaten zijn daar nu niet aan het schuiven. De breuk ligt diep en snijdt niet door hogere aardlagen.

De gevonden breuklijn is wel een verklaring voor kleinere aardbevingen waarvan seismologen niet goed begrepen waarom ze zo ver van de bekende breuklijnen plaatsvonden.