Nieuwe mensensoort in China


Chinese mensensoort

De stamboom van de menselijke soort krijgt er misschien een nieuwe zijtak bij. In China is een vreemde mensensoort gevonden.

In de Maludong grot in de provincie Yunnan zijn resten gevonden van drie mensen die niet lijken op wat we tot nu toe kennen. Ze vertonen een vreemde mix van oude en moderne lichaamskenmerken. Zo hebben ze een lang voorhoofd (modern), maar missen ze een kin (oud). Een analyse van de resten toont bovendien aan dat deze mensen 11.000 jaar geleden leefden. Andere botten in Azië zijn niet ouder dan 10.000 jaar.

De theorie was tot nu toe dat de mens Azië begon te bevolken tijdens de laatste grote ijstijd. Maar deze mensen waren er dus al eerder. Dat betekent dat we de geschiedenis van Azië drastisch moeten herschrijven.

De mensenfossielen zijn al in 1989 gevonden, maar nu pas zijn moderne technieken beschikbaar om de botten goed te kunnen onderzoeken. Een van de belangrijkste methodes om meer over deze mensen te weten te komen is dna-onderzoek. De botten worden nu in laboratoria over de hele wereld onderzocht om te kijken of ze nog bruikbaar genetisch materiaal bevatten. Als dat het geval is, dan kan dat meer informatie opleveren.

De grote vraag die iedereen beantwoord wil zien: is dit een aparte ondersoort van de mens, of zijn het ‘gewoon’ hybride mensen, het gevolg van seks tussen moderne mensen en primitievere voorgangers?