Nieuwe grafkelder Oranjes is klaar


Journalisten kijken rond in de Nieuwe Kerk, voor ze naar de grafkelder mogen.

De Oranjes kunnen de komende decennia hun doden blijven bijzetten in Delft. Een compleet nieuwe grafkelder onder de Nieuwe Kerk is klaar. Daar passen twintig nieuwe kisten met stoffelijke overschotten in. In de oude kelder, ernaast, is nog één plekje vrij. Wie daar komt te liggen, is niet bekend.

Sinds de bijzetting van Willem van Oranje in 1584 rusten bijna alle leden van het Huis van Oranje-Nassau in de Koninklijke grafkelder van de Nieuwe Kerk te Delft. De vader des vaderlands kreeg een enorm monument in de kerk, boven zijn graf, de rest van de graven is discreet ondergronds. De laatste Oranjes die er werden bijgezet zijn de prinsen Claus en Bernhard en de voormalige koningin Juliana.

De huidige uitbreiding is verbonden aan de bestaande voorhal, daterend uit 1925, van de huidige koninklijke grafkelder. De realisatie van de nieuwe kelder was alleen mogelijk door het ontgraven van een deel van de grond in de kerk. In de bodem onder de Nieuwe Kerk vonden archeologische onderzoekers meer dan vijfhonderd oude graven. Die zijn ontruimd om plaats te maken voor de Oranjes. Het onderzoek met betrekking tot deze stoffelijke overschotten kan nog enkele jaren duren.

Journalisten mochten vandaag enkele minuten de nieuwe grafkelder in om de plek te zien waar in de toekomst Oranjes komen te liggen na hun dood. De oude grafkelder bleef zoals gebruikelijk gesloten. Wat de uitbreiding kost, is niet bekendgemaakt.