Nieuw: woordenboek Oud-Egyptisch


Zeg ‘Egypte’ en ‘schrift’ en de meeste mensen denken aan hiëroglyfen. Maar de man in de straat naast de piramides sprak een andere taal dan de machtige heersers aan de Nijl en hij gebruikte ook een ander schrift. Na veertig jaar onderzoek is nu een woordenboek geschreven dat die gewone Egyptische taal en schrift vertaalt in het Engels.

Potscherf met Demotisch schrift. Foto: Jason Smith.

De taal van de oude Egyptenaren heet Demotisch en het is een rijke taal. Hij werd gebruikt door de handwerkers en handelaren. Er zijn zelfs wetenschappelijke werken in verschenen. Om in deze taal te schrijven, werd een sterk vereenvoudigde versie van de hiëroglyfen gebruikt.

De naam Demotisch komt van het Griekse woord ‘demos’, oftewel het gewone volk. Deze taal werd gesproken tussen 500 voor en 500 na Christus en werd daarna vervangen door Koptisch en Arabisch. Toch sijpelden bepaalde woorden door in andere talen. Het Nederlandse woord ebbenhout heeft een Demotische oorsprong.

Het woordenboek staat online en bedraagt ongeveer 2000 reguliere pagina’s. Het moet wetenschappers gaan helpen om het gewone leven in Egypte beter te leren begrijpen. Van de farao’s is veel bekend, maar dat is slechts het puntje van de ijsberg, Egypte kende een bloeiende maatschappij.

Follow Faqtman on Twitter