Nieuw woord voor getal met 27 nullen


Kilo, mega en giga kent iedereen: het zijn woorden die we gebruiken om hele grote hoeveelheden te benoemen. Maar hoe noemen we een getal met 27 nullen?

De eerste prefixen werden ingsteld bij de invoering van het metrieke stelsel in 1795: deca voor tientallen, hecto voor honderdtallen en kilo voor duizendtallen. Maar door de voortschrijdende wetenschap en techniek hebben we het steeds vaker over grote getallen. Daarom werden nieuwe prefixen toegevoegd aan het Système International, zoals mega voor een miljoen en peta voor een biljard.

Sinds 1960 kunnen we het hebben over megaton voor enorm zware explosies en over terabyte als het gaat om grote hoeveelheden data op een harde schijf.

megaton

Volgens natuurkunde-student Austin Sendek van de Universiteit van Californië is door nieuwe wetenschappelijke doorbraken behoefte aan een nieuw woord. Hij heeft een petitie online gezet om het woord ‘hella’ erkend te krijgen als term voor 10^27, oftewel een getal met 27 nullen.

Volgens Sendek zou daarmee bijvoorbeeld gemakkelijker de hoeveelheid energie van de zon of de afstand tussen sterrenstelsen omschreven kunnen worden.

Het woord ‘hella’ betekent ‘heel veel’ in Amerikaans populair taalgebruik. De petitie lijkt dan ook vooral voor de grap te zijn, want voorlopig is er in ons dagelijks taalgebruik geen behoefte aan een aanduiding voor 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000.

De petitie voor invoering van ‘hella’ kan op Facebook worden gesteund.

De officiële SI-prefixen:

10 = deca
100 = hecto
1.000 = kilo
1.000.000 = mega
1.000.000.000 = giga
1.000.000.000.000 = tera
1.000.000.000.000.000 = peta
1.000.000.000.000.000.000 = exa
1.000.000.000.000.000.000.000 = zetta
1.000.000.000.000.000.000.000.000 = yotta
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 = ?