Nieuw logo betekent vaak winst voor partij


Partijen die flink verliezen bij verkiezingen, veranderen vaak hun logo. Een verlies van meer dan 50 procent van de stemmen leidt in driekwart van de gevallen tot met een logowijziging.

Maar voorafgaand aan een teleurstellende verkiezingsuitslag worden nooit grote wijzigingen doorgevoerd in het logo. Dit, en meer blijkt uit analyse door Flyeralarm van de logo’s van landelijke politieke partijen.

De maker van politiek drukwerk analyseerde partijlogo’s van huidige zittende partijen van 1946 tot en met 2021 op basis van historische verkiezingsposters en affiches van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP).

Ook voorafgaand aan een grote verkiezingswinst veranderden politieke partijen vaak hun logo. In bijna zes op de tien gevallen waarbij een partij minstens 20 procent meer stemmen behaalde, wijzigde de partij in aanloop naar de verkiezingen het partijlogo.

Progressieve partijen veranderen vaker hun partijlogo dan conservatieve partijen. De PvdA heeft gemiddeld gezien het vaakst haar logo gewijzigd. Het CDA heeft daarentegen haar partijlogo door de jaren heen nauwelijks aangepast. Tot de laatste paar jaren, toen het logo veranderde na een reeks magere verkiezingsresultaten.