Nieuw licht op ontstaan van de maan


Al eeuwenlang bestuderen wetenschappers de maan. Men probeert vooral de vraag te beantwoorden: hoe is de maan ontstaan? Een kersvers onderzoek werpt nieuw licht op de zaak. Het blijkt dat de maan helium en neon van de Aarde heeft “geleend”.

Deze ontdekking is in lijn met de theorie dat de maan ontstond door een “Giant Impact”. Een gigantische botsing tussen de aarde en een kleine planeet.

In meteorieten gevonden op de Zuidpool, afkomstig van de maan, zijn de chemische vingerafdrukken gevonden van neon en helium. De stenen bestaan uit basalt, dat is gevormd door de stolling van lava op de maan.

Er moet een botsing hebben plaats gevonden met zo’n enorme kracht, dat de brokstukken uiteindelijk op aarde terecht zijn gekomen. Ook in Noord-Afrika zijn deze meteorieten gevonden.

De analyse was geen gemakkelijk klusje. Ga er maar aan staan, minuscule stukjes steen van 7 miljard jaar oud. Door een hypergevoelig apparaat – bijnaam “Tom Dooley” – ontdekten wetenschappers dat de gassen van de maan zelf afkomstig zijn. Dus niet veroorzaakt door bijvoorbeeld de zonnewind.

Wetenschappers willen weten hoe helium en neon konden “overleven” tijdens de heftige ontstaansgeschiedenis van de maan. Ook gaan ze op zoek naar resten van andere gassen, zoals Xenon en Krypton.

Er is genoeg studiemateriaal. NASA heeft namelijk een enorme collectie, van maar liefst 70.000 maanstenen uit de ruimte.