Nieuw fenomeen: de Bio-Nazi

Leven zoals de Führer het wilde


Jamel

In Duitsland broeit het. Door de grote instroom van vluchtelingen nemen sommige Duitsers hun toevlucht tot ideeën en begrippen die rechtstreeks afkomstig zijn uit de Nazi-tijd. Daaronder een favoriet concept van Adolf Hitler: Blut und Boden. Het idee dat de Duitser een magische verbondenheid heeft met het Germaanse land dat hij bewoont. Het komt terug via een opmerkelijke weg, de Bio-Nazi.

Uit onderzoek van het Regionalzentrum für demokratische Kultur komt namelijk naar voren dat Duitsland een nieuw type boer kent, de extreemrechtse landbouwer. Het zijn mensen uit de ultranationalistische scene die in dunbevolkte delen van Duitsland land kopen om daar in afzondering op een ouderwetse manier (dus heel biologisch) te boeren. Ze vormen kleine gemeenschappen, waarin invloeden van buitenaf worden gemeden. Ze gebruik graag Germaanse symbolen.

Deze mensen hebben zich helemaal afgekeerd van de huidige Duitse samenleving, ze vragen geen subsidies aan en hebben geen uitkering. Ze zijn zelfvoorzienend, op een heel ouderwetse manier. In hun gemeenschappen zijn weer smeden en andere ouderwetse beroepen. Ze lijken daarmee te voldoen aan het ideaalbeeld van Hitler, de trotse Germanen die in een sterke verbondenheid leven met het land dat ze verbouwen.

Volgens de onderzoekers zijn er duizend Duitsers die nu voltijds op deze manier leven. Dat is nog niet veel, maar hun aantal groeit. Er zijn bovendien veel radicalen die zich part-time in deze scene ophouden. De meeste Bio-Nazi’s leven in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, een deel van de voormalige DDR dat de laatste decennia sterk is ontvolkt. Voor bijna niets staan daar boerderijen te koop. Asielzoekers zal je in deze contreien weinig aantreffen, precies de bedoeling van deze pioniers in eigen land.

In de afgelegen gemeenschappen krijgt de Bio-Nazi veel kinderen, die ze na school zelf onderwijzen. Daarbij speelt de Germaanse cultuur een belangrijke rol. De kinderen leren over de hamer van Thor en Yggdrasil de boom die volgens de oude Germanen de hele wereld droeg. Van geweld is geen sprake, de Bio-Nazi’s zijn zelfs erg sociaal en behulpzaam, zolang ze maar onder volksgenoten zijn. Tegenover buitenstaanders kunnen ze zich extreem onverdraagzaam opstellen.