Newtons Steen der Wijzen duikt op


steen der wijzen

Een particuliere verzamelaar heeft een manuscript van Isaac Newton verkocht aan de American Chemical Heritage Foundation (CHF). Dit geheel in Latijn geschreven manuscript bevat het recept om een Steen der Wijzen te maken, de meest geheimzinnige substantie die de mensheid ooit heeft gekend. Daarmee moest het mogelijk zijn om van gewone metalen goud te maken. De CHF maakt de tekst beschikbaar voor onderzoekers.

In de Middeleeuwen en ook nog enige tijd daarna geloofden mensen dat het mogelijk was om metalen in alle onderliggende stoffen uiteen te laten vallen. Uit die stoffen kon je dan weer nieuwe metalen maken, zoals goud. Het enige wat je daarvoor nodig had, was het ‘kwikzilver der wijzen’, waarmee je een Steen der Wijzen moest maken. De eerste die een recept daarvoor publiceerde, was de 17e eeuwse alchemist Eirenaeus Philalethes.

Waarschijnlijk is het manuscript van Newton dat nu is gevonden, een geheel of gedeeltelijke kopie van die tekst. Het is niet bekend of hij het recept ooit heeft uitgeprobeerd, maar in dat geval zal het een teleurstelling hebben opgeleverd. Ondanks eeuwen van uitproberen, is de Steen der Wijzen nooit gevonden – behalve dan in het Harry Potter universum.

In tegenstelling tot veel alchemisten uit zijn tijd, is Isaac Newton bekend gebleven. Dat komt omdat hij als eerste enkele natuurkundige wetten op papier heeft gezet. Daaronder een wet die de zwaartekracht beschrijft en de wet van de traagheid. Ook ontdekte Newton dat wit licht uit verschillende kleuren bestaat. Dat hij ook aan occulte praktijken deed, is in de eeuwen sinds zijn leven enigszins ondergesneeuwd.

Het manuscript van Newton waarin de Steen der Wijzen staat beschreven, is in 1930 door zijn nazaten ontdekt en verkocht aan een verzamelaar. Die hield het angstvallig verborgen voor de buitenwereld. Nu kunnen historici over de hele wereld de tekst bestuderen.