Negatieve emoties: afleiden of praten


De wijze waarop mensen met negatieve emoties omgaan, hangt af van de intensiteit van die emotie, blijkt uit onderzoek.

Emoties zijn bruikbaar. Als je bang bent, bereidt je lichaam zich voor om te gaan vechten of vluchten. Angst kan ons dus beschermen, maar emoties kunnen ook heel hinderlijk en problematisch zijn. Denk aan depressieve mensen die hun negatieve gedachtemolen maar niet kunnen stopzetten, of mensen die door jaloezie hun relatie om zeep helpen.

Volgens onderzoeker Gal Sheppes van de Stanford Universiteit (VS) zijn er twee manieren waarop mensen met negatieve emoties omgaan: Ten eerste door afleiding te zoeken en ten tweede door zichzelf moed in te praten. Stel: je zit in de wachtkamer bij de tandarts, dan kun je jezelf afleiden door magazines te gaan lezen – ‘Misschien is dat de reden dat de blaadjes er liggen,’ merkt Sheppes op – of je kunt jezelf moed inpraten: ‘Ik moet die wortelkanaalbehandeling ondergaan. Ik zal er een gezonder gebit van krijgen. Kom op, het gaat voorbij, en er zijn ergere dingen op de wereld,’ spreek je jezelf dan heldhaftig toe.

Hoe ga jij om met je emoties bij de tandarts?

De onderzoekers waren benieuwd voor welke strategie proefpersonen kozen na een negatieve gebeurtenis van milde of sterke intensiteit. Om dit te onderzoeken voerden de wetenschappers twee experimenten uit. In het eerste experiment kregen de proefpersonen verschillende foto’s te zien. Een foto van een slang in het gras, zou een milde emotie opwekken. En een foto van een slang in het gras met zijn bek open, zou een heftigere emotie opwekken.

In een tweede experiment kregen proefpersonen onverwachts schokken toegediend. Voorafgaande aan elke schok werd hen wel verteld of het een milde of een zware schok zou worden. Ook hier keken de onderzoekers hoe de proefpersonen met hun angstige emoties omgingen.

Uit beide experimenten kwam hetzelfde naar voren. Als de negatieve emotie laag was (slang in het gras, milde schok) dan praatten de proefpersonen zichzelf moed in. Maar als de negatieve emotie hoog was (slank met open bek, zware schok), gaven ze er de voorkeur aan hun aandacht af te wenden.

Dat verklaart misschien waarom mensen die iets traumatisch meemaken, gaan dissociëren. Ze wenden zich af van de gruwelijke gebeurtenis en vluchten in hun fantasie. Het maakt het leven draaglijker.

Bron: Psychological Science Foto: Scigelova, Dreamstime