Nederlandse vinding: CO2-afvang sterk verbeterd


CO2 afvang materiaal

CO2 is een belangrijk broeikasgas. Dankzij een nieuwe Nederlandse vinding kunnen we het gas nog beter uit industriële schoorstenen filteren. Door een kleine dosis metaal zoals zink of nikkel werken materialen voor CO2-afvang uit rookgassen al bij lage temperaturen. Het is een vinding van het Nederlandse instituut voor energieonderzoek DIFFER.

De onderzoekers laten ook zien hoe ze het afgevangen CO2 tijdens het vrijkomen uit het opslagmateriaal om kunnen zetten naar grondstoffen voor hoogwaardige chemicaliën of zelfs nieuwe brandstoffen.

De vinding kan de industriële uitstoot sterk verminderen. De traditionele industrie blijft nog lang belangrijk tijdens de energietransitie, maar met CO2-afvang kan het effect op klimaatverandering worden teruggedrongen. De onderzoekers wisten het veelgebruikte CO2-afvangmateriaal calciumoxide te verbeteren door het te verrijken met kleine hoeveelheden zink, ijzer, kobalt, nikkel of koper. Vooral zink lijkt een grote belofte

CO2 efficiënter afvangen is waardevol, maar dit onderzoek mikt op een nog ambitieuzer doel: het afgevangen CO2 samen met behulp van duurzame elektriciteit omzetten in brandstoffen. Deze brandstoffen bevatten minstens 40 keer méér energie dan hetzelfde gewicht in batterijen. Ze zijn daarom ideaal om duurzame energie lang op te slaan, maar ook voor transport over lange afstand zoals intercontinentaal vliegverkeer, of om de industrie van fossiele grondstoffen af te helpen.

In hun publicatie laten de onderzoekers zien hoe ze afgevangen CO2 al bij het vrijkomen uit het opslagmateriaal om kunnen zetten in koolmonoxide. Dat is een belangrijke grondstof voor de productie van brandstoffen zoals methaan, diesel of kerosine, maar ook plastics en medicijnen.