Nederlandse bodem zakt meer dan verwacht


bodemdalingskaart

Dat de bodem van Nederland zakt was al bekend, maar het gaat harder dan verwacht. Dat blijkt uit gegevens van de nieuwe Bodemdalingskaart Nederland, die deze week wordt gepresenteerd door het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG).

Een team van onderzoekers van de TU Delft, heeft met satelliet-radars, GPS, en zwaartekrachtmetingen deze nieuwe kaart samengesteld. Je kunt hem bekijken op bodemdalingskaart.nl. Omdat de kaart naast de verschillende grondsoorten in Nederland ook de locatie van olie- of gasvelden laat zien, is goed zichtbaar wat de oorzaak is van de waargenomen bodemdaling: bijvoorbeeld de gaswinning in Groningen.

Maar ook op andere plekken gaat het harder dan verwacht. Vooral in de veen- en kleigebieden in het westen van het land is bodemdaling nu duidelijk meetbaar. En merkbaar toen afgelopen zomer tientallen huizen scheuren en verzakkingen vertoonden door de droogte. Klimaatverandering lijkt een grote rol te spelen bij deze versnelde bodemdaling. Door de relatief warme zomers drogen veenbodems meer uit, waardoor een snellere bodemdaling optreedt.

Het Als de bodemdaling doorzet in het huidige tempo, betekent dat misschien wel het einde van het karakteristieke Nederlandse landschap met weides, koeien en molens, of een enorme schade aan de historische binnensteden, zeggen de onderzoekers. Een schade die volgens het Planbureau voor de Leefomgeving kan oplopen tot 22 miljard euro in 2050.