Nederlandse belastingen werken niet

Ongelijkheid is groot


euro's

Nederland heeft een progressief belastingstelsel. Dat betekent dat als je meer verdient en meer hebt, je meer belasting moet betalen. Dat moet inkomensgelijkheid bevorderen. Toch werkt dat systeem schijnbaar niet heel erg goed, want de inkomensongelijkheid neemt toe. Tien procent van de huishoudens in Nederland heeft 68 procent van het vermogen in handen. Het gaat om bestanddelen als aandelen, huizen en spaargeld. Alleen in de VS is de ongelijkheid groter.

Dat blijkt uit een studie van vermogens in de 27 OESO-landen met een hoog inkomen. Ander opmerkelijk nieuws uit deze studie: Nederland is dol op schulden. Zo’n 60 procent heeft een negatief eigen vermogen. Dat komt hoofdzakelijk door niet afbetaalde hypotheken en studieschulden. Bij de hypotheken staat daar uiteraard wel een bezit tegenover van een eigen woning. In de VS, het andere land met hoge schulden, bestaat dat onderpand vaak niet.

Gemiddeld bedraagt het vermogen in Nederland 145.000 euro per huishouden. Daarbij telt de OESO dan alleen vermogensbestanddelen die overdraagbaar zijn, dus geen pensioenrechten.

De Nederlandse belastingregels zijn internationaal gezien gunstig voor topvermogens, concludeert de OESO. Ondanks het progressieve stelsel. Hoe hoger de belasting, hoe gunstiger het wordt voor mensen om constructies op te tuigen om minder belastingen te hoeven betalen. Denk aan trusts, postbusfirma’s in het buitenland en andere fiscale trucs. Een miljonairsbelasting, vaak aangeprezen door linkse partijen, werkt om diezelfde reden ook niet.