Nederlanders vinden verloren continent: Groot-Adria


Groot Adria

Ooit was het een continent, zo groot als Groenland tegenwoordig. Tot 100 miljoen jaar geleden de wereld begon met het oppeuzelen van dit grote stuk grond. Toen verdween Groot-Adria in de aardkorst. Toch kun je ook nu nog delen van dit continent ontdekken. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht onderzochten die en kwamen tot de conclusie dat de aarde ooit een continent rijker was.

Ooit bestond de aarde uit een supercontinent, Gondwana. Zo’n 180 miljoen jaar geleden begon dat uit elkaar te scheuren en vormden zich de continenten die we nu kennen. Tussen Afrika en Europa zat toen nog een continent. Het lag half onderwater, maar er waren ook delen die als een groot eiland boven de zeespiegel uitkwamen. Maar deze landmassa kwam in de knoei tussen de andere continenten. Door de krachten die zij uitoefenden, verdween het naar het binnenste van de aarde.

Dat dit continent heeft bestaan, hebben geologen uit Utrecht nu aan kunnen tonen door metingen te doen van het magnetisme van de bodem in Europa. Dat stelde ze in staat om miljoenen jaren oude bewegingen van de aardkorst te reconstrueren. Daaruit bleek het bestaan van dit voormalige continent, dat de naam Groot-Adria heeft meegekregen. Het is het tweede continent dat geologen in korte tijd hebben ontdekt.

De aarde peuzelde Groot-Adria dus op, het ligt nu voor een groot deel 1500 kilometer onder zuidelijk Europa. Maar delen zijn bewaard gebleven. Stukjes liggen nabij de Italiaanse stad Turijn en vormen het schiereiland Istrië van Kroatië. Maar het duidelijkst is het oude continent zichtbaar in gebergtes als de Apennijnen in Italië en de Dinarische Alpen in Bosnië. Zij bestaan uit voormalige stukken aardkorst van Groot-Adria, ontdekten de Utrechtse geologen. Misschien hadden ze het toch Atlantis moeten noemen.