Natuur steeds gefragmenteerder


stratenkaart

Op onze planeet zijn er nauwelijks nog grote natuurgebieden. In plaats daarvan hakken straten in onze bossen, moerassen, bergen en andere ongerepte gebieden in meer dan 600.000 fragmenten, zo is te zien op de eerste wereldkaart van wegvrije gebieden. Voor ons streven naar mobiliteit betaalt de natuur een hoge prijs: zelfs in een derde van de stratenvrije gebieden is biodiversiteit nog maar laag, staat te lezen in het tijdschrift Science.

Grote delen aarde zijn geasfalteerd, in deze kaart is 36 miljoen kilometer weg verwerkt. Daarmee zijn we er nog niet. De prognoses zijn dat we de komende jaren nog eens 60 procent meer asfalt gaan aanleggen. De gevolgen voor mens en dier zijn niet gering: lucht- en lichtvervuiling, ongelukken en aanrijdingen en lawaai zijn niet goed voor ons. Nu al heeft 92 procent van de mensheid te maken met luchtverontreiniging.

Nog maar 7 procent van het aardoppervlak bestaat uit grote, aaneengeschakelde natuurgebieden met een minimale oppervlak van 100 vierkante kilometer, zo becijferden onderzoekers van de Hochschule für nachhaltige Entwicklung in het Duitse Eberswalde. Door de fragmentatie verliezen deze gebieden hun ecologische functie, dieren kunnen niet meer ongestoord van het ene naar het andere gebied en krijgen zo een steeds kleinere habitat.

De onderzoekers roepen regeringen dan ook op om meer rekening te houden met ecologie als het gaat om het aanleggen van straten en wegen. Er is een wereldwijde strategie nodig om de weinige gebieden die nog over zijn te beschermen. Helaas is tussen onderzoek en publicatie alweer gebied verloren gegaan.