Onze nachtmerries: achtervolging, verlamming en dood


Een op de twintig mensen heeft om de twee weken een nachtmerrie. De helft van de bevolking heeft nooit een boze droom.

Dat zijn opmerkelijke uitkomsten uit een Duits onderzoek naar nachtmerries. Als we boze dromen hebben, dan gaan die over valpartijen, achtervolgingen, verlamming, te laat komen en de dood van een geliefde.

De onderzoekers hebben uitgebreid gepraat met ruim tweeduizend mannen en vrouwen over hun ergste nachtmerries.

Uit die gesprekken bleek dat vrouwen andere nachtmerries hebben dan mannen. Vrouwen dromen bijvoorbeeld over haaruitval of verkrachting. Mannen hebben meer realistische nachtmerries, zoals ontslag of het niet halen van een examen. Ook dromen ze vaker over geweld.

De Duitsers denken dat nachtmerries ontstaan door onzekerheid en stress. Wie overdag veel voor zijn kiezen krijgt, heeft een grotere kans om ’s nachts een nachtmerrie te hebben.