Nachtelijke alien op bestelling


Duizenden mensen beweren te zijn ontvoerd door buitenaardse wezens. Het is vaak een levensveranderende ervaring; een gebeurtenis die mensen traumatiseert en psychisch knakt. Alleen is het volgens een groep onderzoekers complete onzin. Je wordt niet ontvoerd, je droomt. Hun bewijs? Je kunt een dergelijke ontvoering met een beetje training nadoen.

Aan de universiteit van Californië werd een groep vrijwilligers geleerd om ’s nachts uit hun lichaam te treden. Dat kan door mensen die half wakker zijn te vragen om te fantaseren dat ze hun lichaam verlaten en door hun huis lopen. Die fantasie vervormd zich meestal tot een droom als mensen weer in slaap vallen.

In een volgend deel van het experiment kregen de proefpersonen te horen dat er buitenaardse wezens in huis zijn. Een derde van alle proefpersonen droomde vervolgens dat ze die ook daadwerkelijk tegenkwamen. Een aantal proefpersonen werd daar zo bang door, dat het experiment moest worden afgebroken.

De aliens die de mensen tegenkwamen zag er uit ‘als in de film’, zoals een proefpersoon zei. Anderen zagen kleine mannetjes met een grote robot. Ook dat doet denken aan een film.

Het onderzoek is nog niet gepubliceerd in een wetenschappelijk vakblad. Het is uitgevoerd aan een universiteit, maar door een niet-gecertificeerde organisatie, de Out of Body Experience Research Centre (OOBE), een groep mensen rond de Russische schrijver Michael Raduga.

Follow Faqtman on Twitter